Radovan Nikčević
Panelist

Regional Cooperation Council (Crna Gora)

Radovan se više od dve decenije bavi energetikom na prostorima Zapadnog Balkana. Prvih 10 godina proveo je na rukovodećim pozicijama u nekoliko naftnih kompanija (NIS Jugopetrol, Neksan, Euro Gas). Od 2008, aktivno se bavi politikama energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije kao i zaštite životne sredine. Profesionalno iskustvo sticao je radeći za nekoliko međunarodnih organizacija (GIZ, Energy Community) ili na više različitih projekata u oblasti energetike, zaštite klime i održive mobilnosti u region. Tokom svog angažmana u Sekretarijatu Energetske zajednice u Beču, koordinirao proces transponovanja pravnih tekovina Evropske Unije u oblasti energetske efikasnosti kao i process pripreme Nacionalnih Akcionih planova za energetsku efikasnost u celom regionu.

Od 2016 stalno je zaposlen u Savetu za regionalnu saradnju sa sedištem u Sarajevu. Isprva je bio zadužen za oblasti energetike i zaštite životne sredine, a tokom godina portfolio se širio i od kraja 2019 i usvajanja Evropskog Zelenog dogovora (European Green Deal) zadužen je za process izrade Sofijske Deklaracije o Zelenoj agenda kao i njenog Akcionog plana sa mapama puta za implementaciju na Zapadnom Balkanu. Autor je velikog broja studija, propisa, strateških dokumenata na nacionalnom ili lokalnom nivou u zemljama regiona kao i informacionog sistema za upravljanje energijom na nivou lokalnih samouprava.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING