Mirnes Bajtarević
Panelist

Načelnik Općine Kakanj (Bosna i Hercegovina)

Rođen je 29.9.1979. godine u Kaknju.

Osnovnu i srednju školu završio je u Kaknju.Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer finansijsko računovodstvo.

Tokom i nakon srednje škole imao je značajan društveni angažman kroz: Centar mladih općine Kakanj CMOK, Udruženje studenata općine Kakanj (jedan od osnivača),
Savjetodavni odbor Premijera Vlade ZDK, horsku grupu KUD „DIKAN“…

 

Od 1998. do 2007. radio je, prvo kao vanjski saradnik, a zatim i kao voditelj i urednik u
programu Radija Kakanj u redakcijama muzičkog i sportskog programa. Svoje prvo zaposlenje ostvario je u NVO „Alternative“ Kakanj, kao PR menadžer na projektima koje je finansirala Evropska unija.

Od 2007. godine do 2015. godine bio je uposlen u privatnoj kompaniji  TD „Nova Trgovina-S“ d. o. o. Kakanj na mjestima izvršnog direktora i direktora.

Od 2012. do 2015. godine bio je vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj.
Od 2015. godine do 2020. godine je obavljao funkciju direktora Javnog preduzeća „Grijanje“
d.o.o. Kakanj.

Na lokalnim izborima koji su održani 15. novembra 2020. godine kao kandidat Stranke demokratske akcije (SDA) Kakanj izabran je za načelnika Općine Kakanj.

Oženjen je i otac dvoje djece.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING