Aleksandar Jakovljević
Panelist

Elektroprivreda Srbije (Srbija)

Rođen 11. januara 1972. godine u Beogradu. Diplomirao i magistrirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Od 2008. godine na poziciji direktora za strategiju u JP EPS. Koordinator, inicijator ili član tima za pripremu strateških dokumenata JP EPS, kao i ključnih investicionih i korporativnih projekata u kompaniji, uključujući i finansijsku konsolidaciju koja se realizuje u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama. Učestvovao je u pripremi strateških dokumenata Republike Srbije u oblasti energetike – Strategije razvoja energetike, kao i Programa ostvarivanja strategije.
Aktivno je učestvovao kao podrška delegaciji Republike Srbije u okviru aktivnosti u Energetskoj zajednici, pre svega u toku pregovora u vezi sa primenom direktiva koje se odnose na rad termoenergetskih postrojenja. Član je delegacije Republike Srbije za bilateralni skrining za Poglavlje 15 – Energetika i Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine u procesu priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji. Učesnik i govornik na većem broju konferencija u zemlji i inostranstvu.
 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING