Robert Pašičko

Moderator

Aleksandar Macura

Panelist

RES Foundation (Srbija)

Čitaj više  

Sandra Vlašić

Panelist

Terra Hub (Hrvatska)

Čitaj više  

Toni Richard Crisolli

Panelist

Friedrich Naumann Foundation (Srbija)

Čitaj više  

Mak Kamenica

Panelist

USAID (Bosnia and Herzegovina)

Radovan Nikčević

Panelist

Regional Cooperation Council (Crna Gora)

Čitaj više  

Aleksandar Mastilović

Panelist

Telecommunications and Smart Cities Expert (BiH)

Čitaj više  

Prof. dr. Azrudin Husika

Moderator

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina)

Čitaj više  

Claudia Strambo

Panelist

SEI (Švedska)

Čitaj više  

Aleksander Szpor

Panelist

Instrat (Poljska)

Čitaj više  

Anes Kazagić

Panelist

Elektroprivreda BiH (Bosna i Hercegovina)

Čitaj više  

Boris Lubarda

Panelist

Ekspert iz oblasti elektroenergetskog sektora (Bosna i Hercegovina)

Čitaj više  

Majda Ibraković

Panelist

Centar za životnu sredinu (Bosna i Hercegovina)

Čitaj više  

Aleksandar Jakovljević

Panelist

Elektroprivreda Srbije (Srbija)

Čitaj više  

Luan Morina

Panelist

Head of department for energy Ministry of Economy Kosovo (Kosovo)

Čitaj više  

Benjamin Čekić

Moderator

CETEOR (Bosna i Hercegovina)

Bojan Bogdanović

Panelist

EBRD ReDEWeB (Srbija)

Čitaj više  

Siniša Rodić

Panelist

UNDP BiH (Bosna i Hercegovina)

Rome Chavapricha

Panelist

World bank (USA)

Čitaj više  

Seth Landau

Panelist

E Co. Ltd (Velika Britanija)

Čitaj više  

Genci Kojdheli

Panelist

Municipality of Tirana (Albania)

Čitaj više  

Siniša Ubiparipović

Panelist

UNDP BiH (Bosna i Hercegovina)

Čitaj više  

Dubravka Bošnjak

Panelist

GIZ ORF (Bosna i Hercegovina)

Čitaj više  

Goran Krstović

Moderator

GIZ ORF (Bosna i Hercegovina)

Aleksandar Dedinec

Panelist

Macedonian Academy of Sciences and Arts (North Macedonia)

Faruk Hadžić

Panelist

Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (Bosna i Hercegovina)

Čitaj više  

Mirnes Bajtarević

Panelist

Načelnik Općine Kakanj (Bosna i Hercegovina)

Čitaj više  

Salhudin Halkulija

Panelist

Koming Kakanj (Bosna i Hercegovina)

Darko Knezović

Panelist

Grad Mostar

I BUILT MY SITE FOR FREE USING