09:00 - 09:15
Registracija učesnika
Lokacija: Zoom
09:15 - 10:00
Networking učesnika i postavljanje pitanja
Lokacija: Zoom
10:00 - 10:15
Uvodno obraćanje organizatora
Lokacija: Zoom
10:15 - 12:00
Izazovi na Zapadnom Balkanu u kontekstu dekarbonizacije
Lokacija: Zoom

• Uticaj COVID 19 na energetski sektor
• Zemlje zapadnog balkana u kontekstu zelene digitalne tranzicije
• Pametni gradovi
• Održiva urbana mobilnost
Moderator: Robert Pašićko

12:00 - 12:15
Pauza
12:15 - 14:00
Sudbina rudnika i termoelektrana u procesu dekarbonizacije
Lokacija: Zoom

• Principi pravedne tranzicije i kako je osigurati
• Fondovi za podršku pravedne tranzicije
• Tranzicije u praksi
Moderator: prof.dr. Azrudin Husika, CETEOR

14:00 - 14:15
Rezime prvog dana i najava sljedećeg dana
Lokacija: Zoom

Moderator VIII Savjetovanja o energetici

09:30 - 09:45
Registracija učesnika
Lokacija: Zoom
09:45 - 10:00
Netwoking učesnika i postavljanje pitanja putem specijaliziranih aplikacija
Lokacija: Zoom
10:00 - 11:30
Aspekti dekarbonizacije Bosne i Hercegovine iz perspektive različitih razina vlasti
Lokacija: Zoom

Cilj panela:
• Sagledavanje okvira i mogućnosti za usklađivanje praksi lokalne zajednice i strateškog okvira za dekarbonizaciju energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na upravljanje na više razina.
• Uspostavljanje dijaloga između različitih razina upravljanja i provedbe.
Moderator: Goran Krstović, GIZ ORF

11:30 - 12:00
Pauza
12:00 - 13:30
Iskustva u realizaciji projekata iz oblasti energije i klime na lokalnom nivou
Lokacija: Zoom

• Akcioni planovi energetski održivog razvoja i klimatskih promjena
• Akcioni planovi EE
• EE obnova nestambenog i stambenog sektora
• Sistemi daljinskih grijanja iz OIE
• Finansiranje projekata EE i OIE
• Planovi održive mobilnosti u gradovima
Moderator: Benjamin Čekić, CETEOR

13:30 - 14:00
Rezime drugog dana i zatvaranje Savjetovanja
Lokacija: Zoom

Moderator VIII Savjetovanja o energetici

I BUILT MY SITE FOR FREE USING